№ 148 / 31.10.2019

ОТНОСНО : Определяне на член на ОИК - Балчик за предаване на бюлетини и други изборни книжа и материали на СИК на 02 ноември 2019 г.

№ 147 / 31.10.2019

ОТНОСНО : Промени в състава на СИК на територията на община Балчик при произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 146 / 29.10.2019

ОТНОСНО : Определяне и упълномощаване на представители на ОИК Балчик за приемане на отпечатаните хартиени бюлетини за гласуване на втори тур на изборите за кмет на кметство в Община Балчик и осъществяване контрол при транспортирането и доставката им.

№ 145 / 29.10.2019

ОТНОСНО : Упълномощаване на членове от ОИК Балчик, които да предадат на ТЗ на ГД „ГРАО“ избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите, за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК и други нарушения на ИК.

№ 144 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Одобряване на предпечатна заготовка на бюлетини при провеждането на втори тур на изборите за общински съветници и за кметове на 03.11. 2019г. и техният тираж.

№ 143 / 28.10.2019

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ОБРОЧИЩЕ

№ 142 / 28.10.2019

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО СОКОЛОВО

№ 141 / 28.10.2019

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО СЕНОКОС

№ 140 / 28.10.2019

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО

№ 139 / 28.10.2019

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО

№ 138 / 28.10.2019

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО

№ 137 / 28.10.2019

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО

№ 136 / 28.10.2019

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО

№ 135 / 28.10.2019

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА

№ 134 / 28.10.2019

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

№ 133 / 28.10.2019

ОТНОСНО : приключване на работата в ИП

№ 132 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Повторно преброяване на гласовете, поради установено съществено несъответствие във вписаните в протокола данни

№ 131 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Повторно преброяване на гласовете, поради установено съществено несъответствие във вписаните в протокола данни

№ 130 / 28.10.2019

ОТНОСНО : Повторно преброяване на гласовете, поради установено съществено несъответствие във вписаните в протокола данни

№ 129 / 28.10.2019

ОТНОСНО : предаване от СИК/ПСИК на ОИК на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019

Календар

Решения

всички решения