№ 88 / 17.10.2019

ОТНОСНО : Промени в състава на СИК на територията на община Балчик при произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 87 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Промени в състава на СИК на територията на община Балчик при произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 86 / 15.10.2019

ОТНОСНО : Назначаване на състава на СИК с подвижна избирателна кутия за община Балчик при произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 85 / 12.10.2019

ОТНОСНО : Определяне на СИК с подвижна избирателна кутия за община Балчик при произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 84 / 12.10.2019

ОТНОСНО : Одобряване на предпечатните образци на протоколите на ОИК и СИК за отчитане на резултатите от гласуването за всички видове избори в Община Балчик при произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 83 / 12.10.2019

ОТНОСНО : Определяне и упълномощаване на представители на ОИК Балчик за приемане на отпечатаните хартиени бюлетини за Община Балчик и осъществяване контрол при транспортирането и доставката им.

№ 82 / 07.10.2019

ОТНОСНО : Постъпил сигнал с вх.№ 1/ 07.10.2019г. по входящия регистър на жалбите и сигналите в ОИК Балчик от Георги Георгиев – упълномощен представител на ПП „Възраждане“.

№ 81 / 29.09.2019

ОТНОСНО : Поправка на решение №26/13.09.2019 г. и решение №78/26.09.2019 г. на ОИК Балчик.

№ 80 / 29.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване на съставите на 35 /тридесет и пет/ броя секционни избирателни комисии /СИК/ в община Балчик и утвърждаване списъците с резервните членове.

№ 79 / 29.09.2019

ОТНОСНО : Утвърждаване на образци на бюлетини за провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., техният тираж, както и образците на протоколи на ОИК и на СИК в Община Балчик.

№ 78 / 26.09.2019

ОТНОСНО : Определяне от ОИК гр. Балчик поредните номера, на местни коалиции и инициативни комитети в бюлетината за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. регистрирани в Общинска избирателна комисия Балчик.

№ 77 / 24.09.2019

ОТНОСНО : Поправка на Решение №62 от 23.09.2019г.

№ 76 / 24.09.2019

ОТНОСНО : Жребий за реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио - и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 75 / 24.09.2019

ОТНОСНО : Регистриране на кандидатска листа за общински съветници от ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА ОТГОВОРНОСТ, СВОБОДА И ТОЛЕРАНТНОСТ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 74 / 24.09.2019

ОТНОСНО : Регистриране на кандидатска листа за общински съветници от ПП „Никола Петков“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 73 / 24.09.2019

ОТНОСНО : Регистриране на кандидатска листа за кмет на кметство от ПП „Никола Петков“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 72 / 24.09.2019

ОТНОСНО : Регистриране на кандидатска листа за кмет на кметство от ПП „Национален фронт за спасение на България“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 71 / 24.09.2019

ОТНОСНО : Регистриране на кандидатска листа за общински съветници от Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 70 / 24.09.2019

ОТНОСНО : Регистриране на кандидатска листа за кмет на кметство от Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 69 / 24.09.2019

ОТНОСНО : Регистриране на кандидатска листа за кмет на кметство от Коалиция „БСП за България“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Календар

Решения

всички решения