№ 108 / 25.10.2019

ОТНОСНО : Постъпило е заявление с вх.№5/25.10.2019 г. от Йоана Панайотова Банкова, представляваща ИК за издигане на Тодор Иванов Георгив за независим кандидат за кмет на кметство с.Гурково, за регистрация на застъпници на кандидатската за участие в избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Балчик с всички необходими документи, визирани в т. 4 по Решение № 1080–МИ 12.09.2019 г. на ЦИК, във връзка с чл. 118 от ИК.

№ 107 / 25.10.2019

ОТНОСНО : Постъпил е списък с упълномощени представители с вх.№84/25.10.2019 г. от Мехмед Хасан Расим, упълномощен представител на ПП "ДПС“.

№ 106 / 25.10.2019

ОТНОСНО : Постъпило е заявление с вх.№4/25.10.2019 г от Мехмед Хасан Расим, упълномощен представител на ПП "ДПС“, за регистрация на застъпници на кандидатската листа, за участие в избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Балчик с всички необходими документи, визирани в т. 4 по Решение № 1080–МИ 12.09.2019 г. на ЦИК, във връзка с чл. 118 от ИК.

№ 105 / 25.10.2019

ОТНОСНО : Постъпил е списък с упълномощени представители с вх.№79/24.10.2019 г. от Николай Филипов Колев, упълномощен представител на коалиция "БСП за България“.

№ 104 / 25.10.2019

ОТНОСНО : Постъпило е заявление с вх.№3/24.10.2019 г от Николай Филипов Колев, упълномощен представител на Коалиция "БСП за България“, за регистрация на застъпници на кандидатската листа, за участие в избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Балчик с всички необходими документи, визирани в т. 4 по Решение № 1080–МИ 12.09.2019 г. на ЦИК, във връзка с чл. 118 от ИК.

№ 103 / 25.10.2019

ОТНОСНО : Постъпили е предложения с вх. №82/25.10.2019г. от Даниела Пеловска, упълномощен представител на ПП "НФСБ" за промяна в състава на СИК в Община Балчик.

№ 102 / 25.10.2019

ОТНОСНО : Постъпили е предложения с вх. №87/25.10.2019г. от Димитър Веселинов Николов, упълномощен представител на ПП "ГЕРБ" за промяна в състава на СИК в Община Балчик

№ 101 / 25.10.2019

ОТНОСНО : Постъпило е предложение с вх. №86/17.10.2019г. от Атанас Илиев Атанасов, упълномощен представител на ПП "ВМРО" за промяна в състава на СИК в Община Балчик

№ 100 / 25.10.2019

ОТНОСНО : Постъпили е предложения с вх. №80/25.10.2019г. от Красимир Стефанов Монов, упълномощен представител на ПП "ВОЛЯ" за промяна в състава на СИК в Община Балчик

№ 99 / 25.10.2019

ОТНОСНО : Постъпило е предложение с вх. №83/25.10.2019г от Николай Филипов Колев, упълномощен представител на Коалиция "БСП за България" за промяна в състава на СИК в Община Балчик

№ 98 / 25.10.2019

ОТНОСНО : Постъпили са предложения с вх. №74/23.10.2019г., вх. №76/23.10.2019г. и вх. №81/2.10.2019г от Мехмед Хасан Расим, упълномощен представител на ПП "ДПС" за промяна в състава на СИК в Община Балчик

№ 97 / 22.10.2019

ОТНОСНО : Изменение на Решение № 85 / 12.10.2019г.

№ 96 / 22.10.2019

ОТНОСНО : Определяне на член на ОИК - Балчик за предаване на бюлетини и други изборни книжа и материали на СИК на 26 октомври 2019 г.

№ 95 / 22.10.2019

ОТНОСНО : Определяне и упълномощаване на представители на ОИК Балчик за приемане на отпечатаните хартиени бюлетини за Община Балчик и осъществяване контрол при транспортирането и доставката им.

№ 94 / 22.10.2019

ОТНОСНО : Публикуване на списък с упълномощени представители на ИК за издигане на Николай Добрев Ангелов за независим кандидат за кмет на община в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Балчик.

№ 93 / 22.10.2019

ОТНОСНО : Публикуване на списък с упълномощени представители на на ИК за издигане на Румен Петков Николов за независим кандидат за кмет на кметство с.Кранево в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Балчик.

№ 92 / 22.10.2019

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатски листи на ИК за издигане на Николай Добрев Ангелов за независим кандидат за кмет на община Балчик в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Балчик.

№ 91 / 22.10.2019

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатски листи на ИК за издигане на Румен Петков Николов за независим кандидат за кмет на кметство с.Кранево в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Балчик.

№ 90 / 20.10.2019

ОТНОСНО : Промени в състава на СИК на територията на община Балчик при произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 89 / 17.10.2019

ОТНОСНО : Постъпила жалба с вх. №59/17.10.2019 г.

Календар

Решения

всички решения