№ 128 / 28.10.2019

ОТНОСНО : предаване от СИК/ПСИК на ОИК на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019

№ 127 / 27.10.2019

ОТНОСНО : предаване от СИК/ПСИК на ОИК на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019

№ 126 / 27.10.2019

ОТНОСНО : Постъпила жалба с вх.№101/27.10.2019 г.

№ 125 / 27.10.2019

ОТНОСНО : Промени в състава на СИК на територията на община Балчик при произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 124 / 26.10.2019

ОТНОСНО : Публикуване на списък с упълномощени представители на ПП „Никола Петков“ в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Балчик.

№ 123 / 26.10.2019

ОТНОСНО : Постъпил е списък с упълномощени представители с вх.№99/26.10.2019 г. от Атанас Илиев Атанасов, представляващ местна коалиция ВМРО (ГЕРБ,СДС).

№ 122 / 26.10.2019

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатски листи на МК ВМРО (ГЕРБ,СДС) в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Балчик.

№ 121 / 26.10.2019

ОТНОСНО : Публикуване на списък с упълномощени представители на Коалиция "БСП за България“ в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Балчик.

№ 120 / 26.10.2019

ОТНОСНО : Публикуване на списък с упълномощени представители на местна коалиция АБВ (ЗСАС) в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Балчик.

№ 119 / 26.10.2019

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатски листи на ПП „ВОЛЯ“ в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Балчик.

№ 118 / 26.10.2019

ОТНОСНО : Промени в състава на СИК на територията на община Балчик при произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 117 / 26.10.2019

ОТНОСНО : Промени в състава на СИК на територията на община Балчик при произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 116 / 26.10.2019

ОТНОСНО : Промени в състава на СИК на територията на община Балчик при произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 115 / 25.10.2019

ОТНОСНО : Заличаване на регистрация на застъпник.

№ 114 / 25.10.2019

ОТНОСНО : Изпълнение на Решение №1497-МИ/22.10.2019 г. на ЦИК

№ 113 / 25.10.2019

ОТНОСНО : Постъпило е заявление с вх.№8/25.10.2019 г. от Свилен Желев Желев , упълномощен представител на Коалиция „Демократична България – Обединение“, за регистрация на застъпници на кандидатската листа, за участие в избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Балчик с всички необходими документи, визирани в т. 4 по Решение № 1080–МИ 12.09.2019 г. на ЦИК, във връзка с чл. 118 от ИК.

№ 112 / 25.10.2019

ОТНОСНО : Постъпило е заявление с вх.№7/25.10.2019 г. от Тодор Георгиев Моралийски, упълномощен представител на ПП "Никола Петков“, за регистрация на застъпници на кандидатската листа, за участие в избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Балчик с всички необходими документи, визирани в т. 4 по Решение № 1080–МИ 12.09.2019 г. на ЦИК, във връзка с чл. 118 от ИК.

№ 111 / 25.10.2019

ОТНОСНО : Постъпил е списък с упълномощени представители с вх.№85/25.10.2019 г. от Велко Георгиев Михайлов, представляващ местна коалиция АБВ (ЗСАС).

№ 110 / 25.10.2019

ОТНОСНО : Постъпило е заявление с вх.№6/25.10.2019 г от Велко Георгиев Михайлов, представляващ местна коалиция АБВ (ЗСАС), за регистрация на застъпници на кандидатската листа, за участие в избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Балчик с всички необходими документи, визирани в т. 4 по Решение № 1080–МИ 12.09.2019 г. на ЦИК, във връзка с чл. 118 от ИК.

№ 109 / 25.10.2019

ОТНОСНО : Постъпил е списък с упълномощени представители с вх.№89/25.10.2019 г. от Йоана Панайотова Банкова, представляваща ИК за издигане на Тодор Иванов Георгив за независим кандидат за кмет на кметство с.Гурково.

Календар

Решения

всички решения