Общинска избирателна комисия Балчик


РЕШЕНИЕ
№ 134
Балчик, 28.10.2019

ОТНОСНО: ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Брой мандати за общински съветници

 

         Двадесет и един                                                              21

                 с думи                                                                 с цифри

 

 

Днес, 28.10.2019г., в 09:29 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

 1. Общинската избирателна квота е триста осемдесет и два          382   гласове.

                                                                       (с думи)                         (с цифри)

 

ІІ. Избрани за общински съветници независими кандидати:

                          НЯМА

 

 ІІІ. Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота:

                             Двадесет и един                                              21

                                      (с думи)                                            (с цифри)

 

 1. IV. Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

№ в бюле-тината

 

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

 

БРОЙ МАНДАТИ

     с думи                                   с цифри

51

 ВОЛЯ

    едно                                              1

55

Движение за права и свободи - ДПС

     три                                               3

56

БСП за България

     пет                                               5

66

Демократична България –Обединние        (ДА България, ДСБ,Зелено движение)

     две                                               2

70

Местна коалиция АБВ(ЗСАС)

     три                                               3

71

Местна коалиция ВМРО (ГЕРБ,СДС)

     седем                                          7

 

 

 1. V.Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:

№ в бюл етин ата

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№ в подр ежда нето

Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите в листата

на

спис

ъка

Брой

предпо

читания

51

ВОЛЯ

1

Илиян Стефанов Станоев

А

324

 

 

2

Йордан Красимиров Монов

А

102 (38)

 

 

3

Дарина Георгиева Павлова

Б

27

 

 

4

Анна Великова Иванова

Б

9

 

 

5

Николинка Иванова Христова

Б

2

 

 

6

Марияна Георгиева Петрова

Б

4

 

 

7

Атанас Петров Атанасов

Б

17

52

ПП ДОСТ

1

Шенол Шабан Асан

А

54

 

 

2

Иван Асенов Първанов

А

7

 

 

3

Есин Ибрахим Шабан-Ризова

Б

2

 

 

4

Муталиб Фердунов Ризов

Б

0

 

 

5

Онур Нурджиханов Ерджиханов

Б

1

 

 

6

Ескан Ибрахим Шабан

Б

1

 

 

7

Пламен Маринов Пенчиков

Б

1

 

 

8

Ерол Сали Хюсеин

Б

0

 

 

9

Серкан Айдин Кадир

Б

2

 

 

10

Нурджихан Ерджиханов Ниязиев

Б

1

53

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „НИКОЛА ПЕТКОВ“

1

Тодор Георгиев Моралийски

А

24

 

 

2

Ради Вълчев Ганев

А

19

 

 

3

Христо Стоянов Банков

А

5

 

 

4

Енчо Маринов Липовански

А

5

 

 

5

Румян Николов Тодоров

Б

1

 

 

6

Димитър Нейчев Димитров

Б

3

55

Движение за права и свободи - ДПС

1

Мехмед Хасан Расим

А

313

 

 

2

Бисер Алтънчев Демиров

А

185

 

 

3

Гюнай Мюмюн Узун

А

144

 

 

4

Нури Кемалов Мустафов

А

121

 

 

5

Иван Михайлов Иванов

Б

70

 

 

6

Мертан Назъмов Хюсеинов

Б

38

 

 

7

Исмаил Насуф Юсуф

Б

67

 

 

8

Самет Исмет Юсуф

Б

23

 

 

9

Танер Еркал Шаин

Б

12

 

 

10

Гюрсел Февзиев Хасанов

Б

60

 

 

11

Орхан Юсеинов Алиев

Б

2

 

 

12

Исмаил Ахмед Исмаил

Б

7

 

 

13

Шукри Али Шукри

Б

1

 

 

14

Реджеб Ибрямов Реджебов

Б

2

56

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

Христо Петров Христов

А

329

 

 

2

Николай Филипов Колев

А

295

(192)

 

 

3

Елена Кирилова Каменова-Стелиянова

А

246

 

 

4

Атанас Жечев Георгиев

А

146

 

 

5

Сияна Атанасова Фудулова

Б

76

 

 

6

Иванка Георгиева Бързакова

Б

117

 

 

7

Галина Гавраилова Димитрова

Б

113

 

 

8

Стоян Димитров Георгиев

Б

85

 

 

9

Иво Христов Войчев

Б

31

 

 

10

Георги Йорданов Анастасов

Б

23

 

 

11

Илия Драгнев Илиев

Б

34

 

 

12

Ваня Руменова Козарева

Б

104

 

 

13

Желязко Георгиев Асенов

Б

73

 

 

14

Ася Чавдарова Александрова

Б

45

 

 

15

Иван Димитров Иванов

Б

8

 

 

16

Галин Петров Гавраилов

Б

17

 

 

17

Павлина Димитрова Георгиева

Б

41

 

 

18

Марин Великов Донев

Б

6

 

 

19

Дияна Георгиева Димитрова

Б

23

 

 

20

Денчо Маринов Попов

Б

8

 

 

21

Георги Илиев Генов

Б

40

66

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

1

Симеон Димитров Симеонов

А

141

 

 

2

Парсек Саркис Салбашян

А

138 (46)

 

 

3

Владимир Бориславов Лафазански

А

70

 

 

4

Асен Георгиев Атанасов

Б

23

 

 

5

Пламен Петров Димитров

Б

28

 

 

6

Светлана Мирославова Михайлова

Б

14

 

 

7

Мариана Асенова Инджева

Б

5

 

 

8

Нергис Кадирова Исмаилова

Б

21

 

 

9

Ивелин Игнатов Иванов

Б

5

 

 

10

Димитър Маринов Каров

Б

4

 

 

11

Пламен Христов Банков

Б

38

 

 

12

Владимир Божидаров Василев

Б

6

 

 

13

Николай Цонков Липовански

Б

37

 

 

14

Ерсин Ердуан Исмаил

Б

11

 

 

15

Кирил Янакиев Канавров

Б

21

 

 

16

Светослав Веселинов Романов

Б

6

 

 

17

Ивелин Йорданов Йорданов

Б

11

 

 

18

Магдалена Георгиева Енева

Б

8

 

 

19

Дениз Динчеров Хаджиев

Б

12

 

 

20

Ерик Арменович Торосян

Б

5

 

 

21

Кристиян Анастасов Димитров

Б

8

70

Местна коалиция АБВ (ЗСАС)

1

Виктор Лучиянов Митраков

А

279

 

 

2

Велко Георгиев Михайлов

А

189

 

 

3

Даниел Гочев Димитров

А

122

 

 

4

Стефан Панайотов Диков

А

94

 

 

5

Татяна Бисерова Заимова

Б

65 (39)

 

 

6

Боряна Желева Борисова-Стоилова

Б

25

 

 

7

Ивелина Маринова Колева

Б

43

 

 

8

Урал Джевджетов Бекиров

Б

20

 

 

9

Мария Станева Стоянчева-Георгиева

Б

17

 

 

10

Илийчо Андреев Илиев

Б

2

 

 

11

Марин Минков Попов

Б

18

 

 

12

Деница Романова Андонова

Б

26

 

 

13

Даниела Василева Пеловска

Б

74

 

 

14

Никола Марков Аркалиев

Б

18

 

 

15

Емил Ганчев Енев

Б

5

 

 

16

Илиан Ивелинов Иванов

Б

56

 

 

17

Кристиян Стилиянов Кръчмаров

Б

11

 

 

18

Валентин Гичев Атанасов

Б

8

 

 

19

Светослав Костадинов Милев

Б

54

 

 

20

Михо Иванов Христов

Б

3

 

 

21

Красимир Иванов Раданов

Б

7

71

Местна коалиция ВМРО (ГЕРБ, СДС)

1

Маргарита Калинова Вичева

А

403

 

 

2

Атанас Илиев Атанасов

А

359

(282)

 

 

3

Галин Петров Началников

А

268

 

 

4

Димитър Веселинов Николов

Б

102

 

 

5

Симеон Димитров Господинов

Б

91

 

 

6

Ивелин Пейчев Ройдев

Б

160

 

 

7

Кирил Йорданов Кирев

Б

149

 

 

8

Ася Тодорова Христова

Б

93

 

 

9

Илия Трандафилов Романов

Б

92

 

 

10

Николай Георгиев Недев

Б

135

 

 

11

Георги Златев Георгиев

Б

183

 

 

12

Веселин Балчев Йорданов

Б

123

 

 

13

Гюлчин Фахри Адем

Б

20

 

 

14

Ивелина Колева Мишонова

Б

60

 

 

15

Петьо Георгиев Иванов

Б

14

 

 

16

Марин Желев Георгиев

Б

43

 

 

17

Айхан Бейсим Апти

Б

24

 

 

18

Иван Димитров Дачев

Б

30

 

 

19

Евдокия Петрова Великова

Б

64

 

 

20

Мелих Мехмедов Хаджиев

Б

154

 

 

21

Стефка Николова Анастасова

Б

171

 

(Броят на действителните бюлетини за партията/коалицията/местната коалиция, в които няма отбелязано предпочитание (преференция) или има отбелязано повече от едно предпочитание (преференция), се прибавя към предпочитанията (преференциите) за кандидата на първо място в листата съгласно чл. 437, ал. 5 ИК.

 

 1. VI. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

 

 Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

ЕГН / ЛНЧ

1 Атанас Жечев Георгиев

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

**********

2 Атанас Илиев Атанасов

Местна коалиция ВМРО (ГЕРБ, СДС)

**********

3 Бисер Алтънчев Демиров

Движение за права и свободи - ДПС

**********

4 Велко Георгиев Михайлов

Местна коалиция АБВ (ЗСАС)

**********

5 Виктор Лучиянов Митраков

Местна коалиция АБВ (ЗСАС)

**********

6 Галин Петров Началников

Местна коалиция ВМРО (ГЕРБ, СДС)

**********

7 Гюнай Мюмюн Узун

Движение за права и свободи - ДПС

**********

8 Даниел Гочев Димитров

Местна коалиция АБВ (ЗСАС)

**********

9 Димитър Веселинов Николов

Местна коалиция ВМРО (ГЕРБ, СДС)

**********

10 Елена Кирилова Каменова-Стелиянова

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

**********

11 Ивелин Пейчев Ройдев

Местна коалиция ВМРО (ГЕРБ, СДС)

**********

12 Илиян Стефанов Станоев

ВОЛЯ

**********

13 Кирил Йорданов Кирев

Местна коалиция ВМРО (ГЕРБ, СДС)

**********

14 Маргарита Калинова Вичева

Местна коалиция ВМРО (ГЕРБ, СДС)

**********

15 Мехмед Хасан Расим

Движение за права и свободи - ДПС

**********

16 Николай Филипов Колев

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

**********

17 Парсек Саркис Салбашян

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България. ДСБ, Зелено движение)

**********

18 Симеон Димитров Господинов

Местна коалиция ВМРО (ГЕРБ, СДС)

**********

19 Симеон Димитров Симеонов

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

**********

20 Сияна Атанасова Фудулова

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

**********

21 Христо Петров Христов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

**********

 

(Имената на избраните общински съветници се подреждат по азбучен ред.)

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

..........................................................................................................................................................................................................

 

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...............................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................................

СЕКРЕТАР: .....................................

ЧЛЕНОВЕ:

1....................................

11. ...........................................

21. .....................................

2.....................................

12. ...........................................

22. .....................................

3.....................................

13. ............................................

23. .....................................

4......................................

14. ............................................

24. .....................................

5.......................................

15. ............................................

25. .....................................

6....................................

16. ............................................

26. .....................................

7.....................................

17. ...........................................

27. .....................................

8.....................................

18. ............................................

28. ....................................

9......................................

19. ............................................

29. .....................................

10.......................................

20. ............................................

...........................................

Председател: Енчо Николов Стефанов

Секретар: Илияна Николаева Илиева

* Публикувано на 28.10.2019 в 14:47 часа

Свързани решения:

150/31.10.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

всички решения