Общинска избирателна комисия Балчик


РЕШЕНИЕ
№ 150
Балчик, 31.10.2019

ОТНОСНО: Постъпило писмо на ЦИК за допълнение на вече постановени решения на ОИК Балчик.

 

На основание чл. 459, ал. 1 от ИК и във връзка с писмо с Изх.№МИ 15-1327 от 31.10.2019г.  ОИК – Балчик,

РЕШИ:

ДОПЪЛВА свои постановени решения с №134, №135, №136, №137, №138, №139, №140, №141, №142, №143 всички от 28.10.2019 г., като допълва следният текст:

„Решението на Общинска избирателна комисия Балчик за определяне на резултатите от изборите подлежат на обжалване в 7 – дневен срок от обявяване на решението пред Административен съд Добрич, чрез ОИК Балчик.“  

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Енчо Николов Стефанов

Секретар: Илияна Николаева Илиева

* Публикувано на 31.10.2019 в 19:13 часа

Свързани решения:

134/28.10.2019

135/28.10.2019

136/28.10.2019

137/28.10.2019

138/28.10.2019

139/28.10.2019

140/28.10.2019

141/28.10.2019

142/28.10.2019

143/28.10.2019

Календар

Решения

всички решения