Общинска избирателна комисия Балчик


РЕШЕНИЕ
№ 84
Балчик, 12.05.2017

ОТНОСНО: В открито съдебно заседание на 26.01.2017г. жалбоподателя се позова на нищожност на решение № 82 / 03.10.2016г. на ОИК Балчик, поради материална некомпетентност на същата във връзка с чл. 77 ал.1 от ИК (стара редакция). Предвид изложеното и на основание чл. 459, ал. 8 от Изборния кодекс и във връзка с т.1 буква ж) и т.11 от Решение № 2901-МИ от 05 ноември 2015 на ЦИК, след проведено гласуване, на което гласуваха: „за“ – 6 членове и „против“ – 0 членове, Общинска избирателна комисия - Балчик Р Е Ш И : Да се отправи искане за изразяване на писмено становище по чл.77 от ИК относно статута на ОИК Балчик и легитимността на органа при провеждане на новите избори за общински съветници в община Балчик на 02.10.2016г. Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Предвид изложеното и на основание чл. 459, ал. 10 изр. второ от Изборния кодекс, следвайки указанията на АС Добрич след проведено гласуване, на което гласуваха: „за“ – 9 членове и „против“ – 0 членове, Общинска избирателна комисия - Балчик

Р Е Ш И :

Променя резултати от част IV на Решение № 82/03.10.2016 г. „Обявяване разпределението на заявените предпочитания /преференции/ за отделните кандидати по кандидатски листи на партии, коалиции и местни коалиции, получили мандати“, само в частта, относно преференциите дадени за кандидатската листа на МК „Силен Балчик“

Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, както следва:

Наименование на партия/коалиция/местна коалиция

 

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

Брой

предпо-читания

1

МК „Силен Балчик“

1.

Даниела Василева Пеловска

163

 

 

2.

Христо Николов Христов

150

 

 

3.

Виктор Лучиянов Митраков

149

(Броят на действителните бюлетини за партията/коалицията/местната коалиция, в които няма отбелязано предпочитание (преференция) или има отбелязано повече от едно предпочитание (преференция), се прибавя към предпочитанията (преференциите) за кандидата на първо място в листата съгласно чл. 437, ал. 5 от ИК и Решение на ЦИК.)

Във връзка с точното отразяване на получените преференции за всеки от кандидатите, т.к. по този начин се гарантира правото на заявените предпочитания на същите при предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник следващия в листата на местната коалиция да попълни състава на съвета, позовавайки се на решение № 29 от 03.02.2017 г. на Административен съд Добрич, постановено по административно дело № 44/2017 г. ОИК Балчик прави промяна в подредбата на списък А от протокол на ОИК от 03.10.2016 г. на тринадесетте кандидати от МК „Силен Балчик“ по отношение на:

Кирил Йорданов Кирев № 9 в кандидатската листа с 138 брой преференции – четвърти; Пламен Георгиев Парушев № 10 в кандидатската листа с 137 брой преференции – пети; подредбата на останалите кандидати остава непроменена.

   

На основание 459 от ИК настоящото решение подлежи на обжалване пред Административен съд  Добрич в седем дневен срок от обявяването му.

Председател: Людмила Евстатиева Хадживасилева

Секретар: Галина Славкова Тодорова

* Публикувано на 12.05.2017 в 14:12 часа

Свързани решения:

82/03.10.2016

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 85 / 29.08.2017

  относно: Уведомление от Илиян Станоев Председател на Общински съвет Балчик с вх. № 3/29.08.2017 г. Съгласно чл. 30, ал.4, т.13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 21, ал.1, т.13 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, следва предсрочно прекратяване на правомощията на общински съветник Христо Николов Христов от листата на МК „Силен Балчик“ починал на 02.08.2017 г., видно от приложено препис – извлечение от акт за смърт. На основание чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА в тридневен срок от получаване на документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 4, т. 13 от ЗМСМА, общинската избирателна комисия обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.

 • № 84 / 12.05.2017

  относно: В открито съдебно заседание на 26.01.2017г. жалбоподателя се позова на нищожност на решение № 82 / 03.10.2016г. на ОИК Балчик, поради материална некомпетентност на същата във връзка с чл. 77 ал.1 от ИК (стара редакция). Предвид изложеното и на основание чл. 459, ал. 8 от Изборния кодекс и във връзка с т.1 буква ж) и т.11 от Решение № 2901-МИ от 05 ноември 2015 на ЦИК, след проведено гласуване, на което гласуваха: „за“ – 6 членове и „против“ – 0 членове, Общинска избирателна комисия - Балчик Р Е Ш И : Да се отправи искане за изразяване на писмено становище по чл.77 от ИК относно статута на ОИК Балчик и легитимността на органа при провеждане на новите избори за общински съветници в община Балчик на 02.10.2016г. Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 • № 83 / 25.01.2017

  относно: Обсъждане и изготвяне на становище по Административно дело №44 / 2017 г. на АС Добрич.

всички решения