Общинска избирателна комисия Балчик


РЕШЕНИЕ
№ 82
Балчик, 03.10.2016

ОТНОСНО: ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Брой мандати за общински съветници

 

ДВАДЕСЕТ И ЕДИН                                   21

с думи                                               с цифри

  

Днес, 03.10.2016 г., в 04.45 ч. общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 I. Общинската избирателна квота е триста осемдесет и четири 384 гласове.

                                                                 (с думи)                 (с цифри)

 

ІІ. Избрани за общински съветници независими кандидати:

НЯМА

 

IІІ. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на партии, коалиции и местни коалиции, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

 

№ в бюле-тината

 

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

БРОЙ МАНДАТИ

Двадесет и един                          21

 с думи                                   с цифри

1.

МК „Силен Балчик“

три                            3

2.

Движение за права и свободи - ДПС

два                             2

3.

„БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“

 четири                        4

4.

ПП  АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/

един                           1

5.

ПП ГЕРБ

  пет                             5

6.

МК „ВМРО – БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“

   шест                           6

  

 1. IV.Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, както следва:

 

Наименование на партия/коалиция/местна коалиция

 

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

Брой

предпо-читания

1

МК „Силен Балчик“

1.

Даниела Василева Пеловска

163

 

 

2.

Виктор Лучиянов Митраков

151

 

 

3.

Христо Николов Христов

150

2

Движение за права и свободи - ДПС

1.

Нури Кемалов Мустафов

159

2.

Гюнай Мюмюн Узун

144

3

„БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“

1.

Атанас Жечев Георгиев

346

2.

Христо Петров Христов

217

3.

Иванка Георгиева Бързакова

174

4.

Стоян Димитров Георгиев

133

4

ПП  АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/

1.

Велко Георгиев Михайлов

184

5

ПП ГЕРБ

1.

Мелих Мехмедов Хаджиев

211

2.

Илиян Стефанов Станоев

187

3.

Стефка Николова Анастасова

186

4.

Галин Петров Началников

180

5.

Ася Тодорова Христова

148

6

МК „ВМРО – БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“

1.

Атанас Илиев Атанасов

469

2.

Маргарита Калинова Вичева

430

3.

Ивелин Пейчев Ройдев

197

4.

Георги Златев Георгиев

173

5.

Гюлчин Фахри Адем

156

6.

Стефан Панайотов Диков

151

(Броят на действителните бюлетини за партията/коалицията/местната коалиция, в които няма отбелязано предпочитание (преференция) или има отбелязано повече от едно предпочитание (преференция), се прибавя към предпочитанията (преференциите) за кандидата на първо място в листата съгласно чл. 437, ал. 5 от ИК и Решение на ЦИК.)

 1. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

ЕГН/ЛН

1. Атанас Жечев Георгиев

„БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“

**********

2. Атанас Илиев Атанасов                       

МК „ВМРО – БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“

**********

3. Ася Тодорова Христова

ПП ГЕРБ

**********

4. Велко Георгиев Михайлов

ПП  АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/

**********

5. Виктор Лучиянов Митраков

МК „Силен Балчик“

**********

6. Галин Петров Началников           

ПП ГЕРБ

**********

7. Георги Златев Георгиев                       

МК „ВМРО – БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“

**********

8. Гюлчин Фахри Адем               

МК „ВМРО – БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“

**********

9. Гюнай Мюмюн Узун

Движение за права и свободи - ДПС

**********

10. Даниела Василева Пеловска

МК „Силен Балчик“

**********

11. Иванка Георгиева Бързакова

„БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“

**********

12. Ивелин Пейчев Ройдев

МК „ВМРО – БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“

**********

13. Илиян Стефанов Станоев

ПП ГЕРБ

**********

14. Маргарита Калинова Вичева         

МК „ВМРО – БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“

**********

15. Мелих Мехмедов Хаджиев

ПП ГЕРБ

**********

16. Нури Кемалов Мустафов

Движение за права и свободи - ДПС

**********

17. Стефан Панайотов Диков

МК „ВМРО – БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“

**********

18. Стефка Николова Анастасова

ПП ГЕРБ

**********

19. Стоян Димитров Георгиев

„БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“

**********

20. Христо Николов Христов

МК „Силен Балчик“

**********

21. Христо Петров Христов

„БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“

**********

 

 (Имената на избраните общински съветници се подреждат по азбучен ред.)

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.

 

Председател: Людмила Евстатиева Хадживасилева

Зам. председател: Есин Юзеир Адил

Секретар: Галина Славкова Тодорова

За секретар: Величка Стелиянова Касабова

За секретар: Димитрина Господинова Чобанова

За секретар: Жоро Ганчев Георгиев

За секретар: Илияна Николаева Илиева

За секретар: Никола Христов Гунчев

За секретар: Стела Дакова Стоянова

За секретар: Тодорка Желева Янева

За секретар: Христина Георгиева Николова

* Публикувано на 03.10.2016 в 09:02 часа

Свързани решения:

84/12.05.2017

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 85 / 29.08.2017

  относно: Уведомление от Илиян Станоев Председател на Общински съвет Балчик с вх. № 3/29.08.2017 г. Съгласно чл. 30, ал.4, т.13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 21, ал.1, т.13 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, следва предсрочно прекратяване на правомощията на общински съветник Христо Николов Христов от листата на МК „Силен Балчик“ починал на 02.08.2017 г., видно от приложено препис – извлечение от акт за смърт. На основание чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА в тридневен срок от получаване на документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 4, т. 13 от ЗМСМА, общинската избирателна комисия обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.

 • № 84 / 12.05.2017

  относно: В открито съдебно заседание на 26.01.2017г. жалбоподателя се позова на нищожност на решение № 82 / 03.10.2016г. на ОИК Балчик, поради материална некомпетентност на същата във връзка с чл. 77 ал.1 от ИК (стара редакция). Предвид изложеното и на основание чл. 459, ал. 8 от Изборния кодекс и във връзка с т.1 буква ж) и т.11 от Решение № 2901-МИ от 05 ноември 2015 на ЦИК, след проведено гласуване, на което гласуваха: „за“ – 6 членове и „против“ – 0 членове, Общинска избирателна комисия - Балчик Р Е Ш И : Да се отправи искане за изразяване на писмено становище по чл.77 от ИК относно статута на ОИК Балчик и легитимността на органа при провеждане на новите избори за общински съветници в община Балчик на 02.10.2016г. Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 • № 83 / 25.01.2017

  относно: Обсъждане и изготвяне на становище по Административно дело №44 / 2017 г. на АС Добрич.

всички решения