Общинска избирателна комисия Балчик


РЕШЕНИЕ
№ 75
Балчик, 01.10.2016

ОТНОСНО: Предоставени списъци на упълномощени представители на кандидатски листи участници в нови избори за общински съветници на 02.10.2016 г.

Предоставени списъци на упълномощени представители на кандидатски листи участници в нови избори за общински съветници на 02.10.2016 г.

 

 1. Предоставен списък с вх.№1/29.09.2016 г. от регистър на предложени за регистрация упълномощени представители от Николай Филипов Колев, представляващ партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за регистрация на  упълномощени представители на кандидатската листа на партията, за участие в изборите за общински съветници, насрочени на 02.10.2016 г. в Община Балчик с всички необходими документи, визирани в Решение №3347–МИ  05.08.2016 г. на ЦИК, във връзка с чл. 124 от ИК
 2. Предоставен списък с вх.№2/30.09.2016 г. от регистър на предложени за регистрация упълномощени представители от партия „ГЕРБ“ за регистрация на упълномощени представители на кандидатската листа на партията, за участие в изборите за общински съветници, насрочени на 02.10.2016 г. в Община Балчик с всички необходими документи, визирани в Решение №3347–МИ  05.08.2016 г г. на ЦИК, във връзка с чл. 124 от ИК.
 3. Предоставен списък с вх.№3/30.09.2016 г. от регистър на предложени за регистрация упълномощени представители от МК„ВМРО – Българска Нова Демокрация“  за регистрация на  упълномощени представители на кандидатската листа на партията, за участие в изборите за общински съветници, насрочени на 02.10.2016 г. в Община Балчик с всички необходими документи, визирани в Решение №3347–МИ  05.08.2016 г на ЦИК, във връзка с чл. 124 от ИК.
 4. Предоставен списък с вх.№4/30.09.2016 г. от регистър на предложени за регистрация упълномощени представители от партия „Движение 21“  за регистрация на  упълномощени представители на кандидатската листа на партията, за участие в изборите за общински съветници, насрочени на 02.10.2016 г. в Община Балчик с всички необходими документи, визирани в Решение №3347–МИ  05.08.2016 г, във връзка с чл. 124 от ИК.
 5. Предоставен списък с вх.№5/30.09.2016 г. от регистър на предложени за регистрация упълномощени представители от МК „Силен Балчик“  за регистрация на  упълномощени представители на кандидатската листа на партията, за участие в изборите за общински съветници, насрочени на 02.10.2016 г. в Община Балчик с всички необходими документи, визирани  Решение №3347–МИ  05.08.2016 г, във връзка с чл. 124 от ИК.
 6. Предоставен списък с вх.№6/01.10.2016 г. от регистър на предложени за регистрация упълномощени представители от партия „АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ/“ за регистрация на  упълномощени представители на кандидатската листа на партията, за участие в изборите за общински съветници, насрочени на 02.10.2016 г. в Община Балчик с всички необходими документи, визирани  Решение №3347–МИ  05.08.2016 г, във връзка с чл. 124 от ИК.

Спазена е процедурата относно предварителната проверка на списъка за регистриране на упълномощени представители

Съгласно с чл.124 от ИК и във връзка с Решение № 3347–МИ 05.08.2016 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Балчик,


РЕШИ:

 

 • РЕГИСТРИРА упълномощени представители на кандидатската листа на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ насрочени за 02 октомври 2016 г., както следва:

 

ИМЕ  ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯ

   ЕГН

1

Николай  Стефанов Григоров

**********

2

Валентина Димитрова Попова

**********

3

Иванка  Исаева  Златева

**********

4

Стоян Геор. Карагеоргиев

**********

5

Теодора Кирилова Николова

**********

6

Станка Янакиева Иванова

**********

7

Александър Галинов Ангелов

**********

8

Георги  Илиев  Генов

**********

9

Надя  Йорданова   Жилиева

**********

10

Несрин Сервет Хюсеин

**********

11

Минчо Кънчев  Атанасов

**********

12

Красимира  Иванова Тодорова

**********

13

Тодорка Иванова  Иванова

**********

14

Марияна Георгиева  Иванова

**********

15

Георги  Димов  Иванов

**********

16

Джансер Тюнчер Адем

**********

17

Метин  Хамди  Исмаил

**********

18

Ивайло Емилов Кузманов

**********

19

Мария Илиева Любенова

**********

20

Върбан  Добрев  Върбанов

**********

21

Светла  Тодорова Тодорова

**********

22

Живка  Георгиева Лукиянова

**********

23

Красимир Найденов Райчев

**********

24

Йорданка Ненова Костадинова

**********

25

Желязко Георгиев Асенов

**********

 

2.РЕГИСТРИРА упълномощени представители на кандидатската листа на партия „ГЕРБ““ насрочени за 02 октомври 2016 г., както следва:ИМЕ  ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯ

   ЕГН

1

Донка Николова Гроздева

**********

2

Параскева Йорданова Атанасова

**********

3

Сашо Веселинов Алеков

**********

4

Иван Димитров Павлов

**********

5

Иван Вълев Иванов

**********

6

Пепа Райкова Велева

**********

7

Стойко Ненков Андреев

**********

8

Искра Радева Маркова

**********

9

Гергана Акселова Колева

**********

10

Виктория Иванова Якова

**********

11

Боянка Василева Гьочлиева

**********

12

Велко Юлиянов Димитров

**********

13

Румяна Иванова Петкова

**********

14

Валентин Димов Стоянов

**********

15.

Боряна Петрова Лазарова

**********

16

Гинка Георгиева Георгиева

**********

17

Иван Христов Сивов

**********

18

Станислав Русев Демирев

**********

19

Красимир Петров Петров

**********

20

Съби Русев Андонов

**********

21

Захаринка Иванова Сивова

**********

22

Станка Тодорова Георгиева

**********

23

Светла Ангелова Панайотова

**********

24

Тонка Живкова Жекова

**********

25

Мартин Валентинов Вълев

**********

26

Даниела Кънчева Петкова

**********

27

Иглика Тодорова Николова

**********

28

Недялка Николова Димитрова

**********

29

Маринка Илиева Христова

**********

30

Марияна Димитрова Стоянова

**********

31.

Снежана Мишева Петрова

**********

32.

Емел Шаиб Мехмед

**********

33.

Светлин Станков Радев

**********

34.

Детелин Генков Топов

**********

35.

Марияна Стефанова Димитрова

**********3.РЕГИСТРИРА упълномощени представители на кандидатската листа на МК„ВМРО – Българска Нова Демокрация“   насрочени за 02 октомври 2016 г., както следва:

 

ИМЕ  ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯ

   ЕГН

1

Божидар Николов Маринов

**********

2

Виолета Сашева Димитрова

**********

3

Иван Станков Мирчев

**********

4

Стелиян Костов Йорданов

**********

5

Мария Йорданова Карова

**********

6

Ивайло Деянов Стоянов

**********

7

Стелиян Иванов Димитров

**********

8

Атанас Христов Маринов

**********

9

Алдин Енчев Иванов

**********

10

Петър Атанасов Димитров

**********

11

Иван Драгоев Иванов

**********

12

Донка Василева Николова

**********

13

Катя Петрова Атанасова

**********

14

Валентина Марева Иванова

**********

15

Мария Василева Нейчева

**********

16

Йорданка Маринова Костадинова

**********

17

Гинка Дойчева Иванова

**********

18

Драганка Христова Николова

**********

19

Пламенка Димитрова Файаз Джахани

**********

20

Георги Петров Николов

**********

21

Величка Михова Димитрова

**********

22

Валерия Цветанова Иванова

**********

23

Зюлкяр Кемилов Ибишев

**********

24

Йорданка Иванова Колева

**********

25

Калоян Костадинов Николов

**********

26

Мирослав Николов Димитров

**********

27

Анна Желязкова Канаврова

**********

28

Панко Кръстев Стоянов

**********

29

Ивелина Василева Стоянова

**********

30

Моника Йорданова Недева

**********

31

Георги Христов Георгиев

**********

32

Руско Янчев Русев

**********

33

Николай Рачев Ников

**********

34

Милен Александров Иванов

**********

35

Ивелин Илиев Атанасов

**********

 

4.РЕГИСТРИРА упълномощени представители на кандидатската листа партия „Движение 21“  насрочени за 02 октомври 2016 г., както следва:

ИМЕ  ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯ

ЕГН

1

Димитричка Ангелова Николова

**********

2

Богдан Георгиев Богданов

**********

3

Мария Димитрова Авджиева-Андреева

**********

4

Марияна Павлова Енчева

**********

5

Живко Петров Калинков

**********

6

Николинка Николова Дикова

**********

7

Славка Димитрова Маринова

**********

8

Стойчо Йорданов Стойков

**********

9

Недка Методиева Иванова

**********

10

Ганчо Енев Костов

**********

11

Живко Ангелов Жеков

**********

12

Петя Желева Тодорова

**********

13

Иванка Милева Петрова

**********

14

Жельо Михайлов  Илиев

**********

15

Йорданка Николова Нейчева

**********5.РЕГИСТРИРА упълномощени представители на кандидатската листа на МК„Силен Балчик“   насрочени за 02 октомври 2016 г., както следва:

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1

Тинка Маринова Драгнева

**********

2

Атанас Михайлов Атанасов

**********

3

Дияна ГеоргиеваДимитрова

**********

5

Соня Йорданова Иванова

**********

6

Велико Йорданов Костов

**********

7

Пламен Маринов Петров

**********

8

Банко Георгиев Мънчев

**********

9

Йордан Иванов Тодоров

**********

10

Петя Добрева Даскалова

**********

11

Галя Димитрова Маринова- Стоянова

**********

12

Стойка Бойчева Колева

********** 1. РЕГИСТРИРА упълномощени представители на кандидатската листа на партия „АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ/“   насрочени за 02 октомври 2016 г., както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН/ЛН на застъпника

1.  

Желю Борисов Иванов

**********

2.  

Диана Георгиева Димитрова

**********

3.  

Хамди Исмаил Шабан

**********

4.  

Добрин Николов Добрев

**********

5.  

Кирил Миленов Моралийски

**********

6.  

Калудка Ганчева Казакова

**********

7.  

Зафирка Василева Петкова

**********

8.  

Стоянка Петкова Жекова

**********

9.  

Кръстинка Калчева Кондова

**********

10.  

Галя Маркова Моралийска

**********

11.  

Димитър Николов Добрев

**********

12.  

Любомир Павлов Шопски

**********

13.  

Ганка Маринова Трошева

**********

14.  

Антон Христов Киряков

**********

15.  

Уляна Енчева Колева

**********

16.  

Добрин Василев Добрев

**********

17.  

Стилиян Георгиев Минчев

**********

18.  

Божанка Костадинова Желязкова

**********

19.  

Петър Веселинов Петров

**********

20.  

Даниел Атанасов Янков

**********

21.  

Елена Петрова Петкова

**********

22.  

Мартин Желев Борисов

**********

23.  

Илия Маринов Маринов

**********

24.  

Хюсеин Алпер Сюлеиман

**********

25.  

Росица Димова Димитрова

**********

26.  

Илия Димитров Енчев

**********

27.

Валентин Валериев Демиров

**********

28.

Христо Йорданов Баев

**********

29.

Деню Стоянов Денев

**********

30.

Владимир Николов Стефанов

**********

31.

Пепо Върбанов Петков

**********

32.

Николай Добринов Николов

**********

33.

Елена Димитрова Андреева

**********

 

Решението подлежи на обжалване пред  Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Людмила Евстатиева Хадживасилева

Секретар: Галина Славкова Тодорова

* Публикувано на 01.10.2016 в 20:54 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 85 / 29.08.2017

  относно: Уведомление от Илиян Станоев Председател на Общински съвет Балчик с вх. № 3/29.08.2017 г. Съгласно чл. 30, ал.4, т.13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 21, ал.1, т.13 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет – Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, следва предсрочно прекратяване на правомощията на общински съветник Христо Николов Христов от листата на МК „Силен Балчик“ починал на 02.08.2017 г., видно от приложено препис – извлечение от акт за смърт. На основание чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА в тридневен срок от получаване на документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 4, т. 13 от ЗМСМА, общинската избирателна комисия обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.

 • № 84 / 12.05.2017

  относно: В открито съдебно заседание на 26.01.2017г. жалбоподателя се позова на нищожност на решение № 82 / 03.10.2016г. на ОИК Балчик, поради материална некомпетентност на същата във връзка с чл. 77 ал.1 от ИК (стара редакция). Предвид изложеното и на основание чл. 459, ал. 8 от Изборния кодекс и във връзка с т.1 буква ж) и т.11 от Решение № 2901-МИ от 05 ноември 2015 на ЦИК, след проведено гласуване, на което гласуваха: „за“ – 6 членове и „против“ – 0 членове, Общинска избирателна комисия - Балчик Р Е Ш И : Да се отправи искане за изразяване на писмено становище по чл.77 от ИК относно статута на ОИК Балчик и легитимността на органа при провеждане на новите избори за общински съветници в община Балчик на 02.10.2016г. Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 • № 83 / 25.01.2017

  относно: Обсъждане и изготвяне на становище по Административно дело №44 / 2017 г. на АС Добрич.

всички решения