Общинска избирателна комисия Балчик


РЕШЕНИЕ
№ 165
Балчик, 03.11.2019

ОТНОСНО: приключване на работата в ИП

На основание чл.87 ал.1 от Изборния кодекс и съгласно т.39 от Методическите указания на ЦИК, приети с Решение №1112-МИ от 16.09.2019г., Общинската избирателна комисия гр. Балчик

Р Е Ш И :

Приключва работата в Изчислителния пункт на 03.11.2019г. в 22:40 ч.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Енчо Николов Стефанов

Секретар: Илияна Николаева Илиева

* Публикувано на 03.11.2019 в 22:55 часа

Календар

Решения

всички решения