Общинска избирателна комисия Балчик


РЕШЕНИЕ
№ 164
Балчик, 03.11.2019

ОТНОСНО: Упълномощаване на членове от ОИК Балчик, които да предадат на ТЗ на ГД „ГРАО“ избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите, за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК и други нарушения на ИК.

 

На основание на чл.85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.1 от ИК и във връзка с Решение №1129-МИ от 18.09.2019г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Балчик

Р Е Ш И :

Упълномощава следните членове от ОИК Балчик, които в 3-дневен срок от приключване на гласуването за кмет на кметство на втори тур на 03.11.2019г., да предадат на ТЗ на ГД „ГРАО“ избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите, за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК и други нарушения на ИК, както следва: 

  • Нели Стефанова Иванова
  • Елица Петкова Кръстева – Василева
  • Станка Василева Павлова

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Енчо Николов Стефанов

Секретар: Илияна Николаева Илиева

* Публикувано на 03.11.2019 в 18:47 часа

Календар

Решения

всички решения