Общинска избирателна комисия Балчик


РЕШЕНИЕ
№ 162
Балчик, 03.11.2019

ОТНОСНО: Извършване на замяна в състава на ПСИК №080300037

При откриване на изборния ден е установено,че в ПСИК №080300037, член предложен от ПП „ВОЛЯ“ не се е явил. След неуспешен опит за осъществяване на контакт с него, с представител на партията, както и с резервния член, предложен от същата партия, ОИК Балчик проведе жребий за запълване на незаетото място в състава на ПСИК.

При спазване на изискванията на чл. 61 ал.3, съответно на чл. 76 ал.3 от ИК ОИК Балчик попълва незаетото място с член, предложен от  коалиция „БСП за България“. В тази връзка е постъпило е предложение от Николай Филипов Колев, упълномощен представител на коалиция  „БСП за България“  за назначаване на член в състава на ПСИК в Община Балчик.

На основание на чл. 87, ал. 1, т. 1, т.5 и т.6 от ИК, и във връзка с Раздел I от Методическите указания на ЦИК, приети с Решение №1112-МИ/16.09.2019 г., Общинска избирателна комисия Балчик,

 

РЕШИ:

 

  1. ОСВОБОЖДАВА следните членове на ПСИК:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

080300037

Член

Димитър Стефанов Димитров

2. НАЗНАЧАВА следните членове на ПСИК :

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

080300037

Член

Недялка Желева Генова

 

АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените членове и ИЗДАВА удостоверения на  новоназначените членове на ПСИК в община Балчик.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Енчо Николов Стефанов

Секретар: Илияна Николаева Илиева

* Публикувано на 03.11.2019 в 17:25 часа

Календар

Решения

всички решения