Общинска избирателна комисия Балчик


РЕШЕНИЕ
№ 160
Балчик, 02.11.2019

ОТНОСНО: Заличаване на регистрация на застъпник на кандидатска листа на Местна коалиция ВМРО (ГЕРБ, СДС) на избори за общински съветници и кметове на II тур на 03 ноември 2019 г.

 

Постъпил е Заявление №125/02.11.2019 г. за заличаване на застъпник на кандидатска листа на Местна коалиция ВМРО (ГЕРБ, СДС) от Атанас Илиев Атанасов, представляващ Местна коалиция ВМРО (ГЕРБ, СДС).

На основание чл. 87, ал. 1, т.18,  във връзка  с чл.117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2  от ИК и Решение № 1080-МИ/12.09.2019г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Балчик,

РЕШИ:

Заличава застъпник на местна коалиция ВМРО (ГЕРБ,СДС), както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на представителя

1

Виолета Стефанова Дучева

АНУЛИРА издаденото удостоверение на заличения застъпник.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Енчо Николов Стефанов

Секретар: Илияна Николаева Илиева

* Публикувано на 02.11.2019 в 16:21 часа

Календар

Решения

всички решения