Общинска избирателна комисия Балчик


РЕШЕНИЕ
№ 158
Балчик, 02.11.2019

ОТНОСНО: Регистриране на представители на кандидатска листа на Местна коалиция ВМРО (ГЕРБ,СДС) на избори за общински съветници и кметове на II тур на 03 ноември 2019 г.

 

Постъпил е списък с упълномощени представители с вх.№116/01.11.2019 г. от Атанас Илиев Атанасов, представляващ Местна коалиция ВМРО (ГЕРБ,СДС).

На основание чл.87,ал.1, т. 1 от ИК, във връзка с чл.124 ал.4 от ИК и във връзка с Решение № 1080–МИ/12.09.2019г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Балчик,

РЕШИ:

Публикува на интернет страницата на ОИК-Балчик списък с  упълномощени представители на местна коалиция ВМРО (ГЕРБ,СДС), както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на представителя

1

Йордан Илиев Калоянов

2

Исмет Идризов Арифов

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Енчо Николов Стефанов

Секретар: Илияна Николаева Илиева

* Публикувано на 02.11.2019 в 16:13 часа

Календар

Решения

всички решения