Общинска избирателна комисия Балчик


РЕШЕНИЕ
№ 157
Балчик, 02.11.2019

ОТНОСНО: Заличаване на регистрация на представители на кандидатска листа на Местна коалиция ВМРО (ГЕРБ, СДС) на избори за общински съветници и кметове на II тур на 03 ноември 2019 г.

Постъпило е Заявление вх.№126/02.11.2019 г. от Атанас Илиев Атанасов,  упълномощен представител на Местна коалиция ВМРО (ГЕРБ, СДС) за заличаване на списък на представители от Местна коалиция ВМРО (ГЕРБ, СДС) в Община Балчик.

На основание чл.87,ал.1, т. 1 от ИК, във връзка с чл.124 ал.4 от ИК и във връзка с Решение № 1080–МИ/12.09.2019г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Балчик,

 

РЕШИ:

 

Заличава списък с  упълномощени представители на местна коалиция ВМРО (ГЕРБ,СДС), както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на представителя

1

Реджеб Джехрат Ибрям

2

--------------------------------------------------------------------

3

Бахчер Имдатов Реджебов

4

 Светослав Захариев Тодоров

5

Албен Мартинов Червенков

6

Йорданка Иванова Колева

7

Станка Генчева Иванова

8

Стефан Ясенов Янев

9

Исмет Юнузов Реджебов

10

Доротея Станева Петкова

11

Николай Василев Георгиев

12

Силвия Александрова Атанасова

13

Любка Атанасова Николова

14

Светлозар  Симеонов Стефанов

15.

Жоро Ганчев Георгиев

16

Михаил Иванов Душков

17

Димитър Филев Димитров

18

 Ирина Тодорова  Андреева

19

Орхан Торхан Муса

20

Галя Маринова Шакир

21

Велико Живков  Великов

22

Ивелина Костадинова Димова

23

Сезгин Сабри Фаик

24

Едже  Юскан Юсменова

25

Стойчо Йорданов Стойков

26

Исмет Идризов Арифов

27

Ганка Василева Дечева

28

Мария Димитрова Недялкова

29

Станислав Красимиров Михайлов

30

Станислав Здравков Николаев

33.

Кера Кирилова Иванова

34.

Милен  Христов Ялнъзов

35.

Вичка Димитрова Гълъбова

36.

Свeтлана Атанасова Никова

 

 Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Енчо Николов Стефанов

Секретар: Илияна Николаева Илиева

* Публикувано на 02.11.2019 в 16:12 часа

Календар

Решения

всички решения