Общинска избирателна комисия Балчик


РЕШЕНИЕ
№ 155
Балчик, 02.11.2019

ОТНОСНО: Регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа на ПП „Движение за права и свободи - ДПС“ на избори за общински съветници и кметове (ІІ тур) на 03 ноември 2019 г.

Постъпило е предложение с вх. № 11/01.11.2019 г. към вх.№4/25.10.2019 г. от Мехмед Расим,  упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи - ДПС“ за регистрация на заместващи застъпници от ПП „Движение за права и свободи - ДПС“ в Община Балчик.

След извършена проверка ОИК-Балчик констатира, че за 2 (Два) броя заместващи застъпници са изпълнени изискванията на чл. 117 и чл. 118 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т.18,  във връзка  с чл.117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2  от ИК и Решение № 1080-МИ/12.09.2019г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Балчик,

РЕШИ:

  1. РЕГИСТРИРА 2 броя ЗАМЕСТВАЩИ застъпници за ПП „Движение за права и свободи - ДПС“, при провеждане на изборите за общински съветници и за кметове (ІІ тур) на 3 ноември 2019 г. в Община Балчик, както следва:

Заменени застъпници:

Име, презиме и фамилия

Ветка Петрова Павлова

Бирхан Орхан Исмаилов

 

 Заместващи застъпници :

Име, презиме и фамилия

Самет Исмет Юсуф

Камен Спиров Филипов

2. ИЗДАВА удостоверения на регистрираните застъпници.

3. ПУБЛИКУВА на интернет страницата на ОИК-Балчик регистър на застъпниците за ПП „Движение за права и свободи - ДПС“ Община Балчик.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Енчо Николов Стефанов

Секретар: Илияна Николаева Илиева

* Публикувано на 02.11.2019 в 16:10 часа

Календар

Решения

всички решения