Общинска избирателна комисия Балчик


РЕШЕНИЕ
№ 154
Балчик, 02.11.2019

ОТНОСНО: Постъпило е предложение с вх. №123/02.11.2019 г., от Даниела Василева Пеловска, упълномощен представител на ПП "НФСБ" за промяна в състава на СИК в Община Балчик

На основание чл.87,ал.1, т. 5 и чл.89, ал.1 от ИК, Общинска избирателна комисия Балчик,

РЕШИ: 

  1. ОСВОБОЖДАВА следните членове на СИК:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

080300026

секретар

Динко Иванов Динков

2. НАЗНАЧАВА следните членове на СИК :

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

080300026

секретар

Иглика Тодорова Николова

3. АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените членове и ИЗДАВА удостоверения на  новоназначените членове на СИК в община Балчик.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Енчо Николов Стефанов

Секретар: Илияна Николаева Илиева

* Публикувано на 02.11.2019 в 16:09 часа

Календар

Решения

всички решения