Общинска избирателна комисия Балчик


РЕШЕНИЕ
№ 153
Балчик, 02.11.2019

ОТНОСНО: Постъпило е предложение с вх. №115/01.11.2019 г., от Данаил Петров Караджов, упълномощен представител на ПП "ГЕРБ" за промяна в състава на СИК в Община Балчик

 На основание чл.87, ал.1, т. 5 и чл.89, ал.1 от ИК, Общинска избирателна комисия Балчик,

 РЕШИ:

  1. ОСВОБОЖДАВА следните членове на СИК:

 

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

080300032

Председател

Северин Руменов Атанасов

  1. НАЗНАЧАВА следните членове на СИК :

СИК №

Длъжност

Име, презиме и фамилия

080300032

Председател

Пламен Маринов Петров

 

АНУЛИРА издадените удостоверения на освободените членове и ИЗДАВА удостоверения на  новоназначените членове на СИК в община Балчик

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

Председател: Енчо Николов Стефанов

Секретар: Илияна Николаева Илиева

* Публикувано на 02.11.2019 в 16:07 часа

Календар

Решения

всички решения