Общинска избирателна комисия Балчик


РЕШЕНИЕ
№ 151
Балчик, 02.11.2019

ОТНОСНО: Прекратяване на пълномощията на Парсек Саркис Салбашян, избран за общински съветник в изборите за общински съветници и за кметове проведени на 27 октомври 2019 г.

 

Постъпило е Заявление в Общинска избирателна комисия – Балчик с вх. №122/02.11.2019 г., с което Парсек Саркис Салбашян оттегля пълномощията си на избран общински съветник в изборите за общински съветници и за кметове проведени на 27 октомври 2019 г. от квотата на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“.

 На основание 458, ал.1 от ИК и на основание чл. 87, ал.1, т.24 от ИК, Общинска избирателна комисия гр. Балчик

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА пълномощията на Парсек Саркис Салбашян като общински съветник, по негова молба.

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник Владимир Бориславов Лафазански от квотата на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

Председател: Енчо Николов Стефанов

Секретар: Илияна Николаева Илиева

* Публикувано на 02.11.2019 в 16:05 часа

Календар

Решения

всички решения