Общинска избирателна комисия Балчик


РЕШЕНИЕ
№ 149
Балчик, 31.10.2019

ОТНОСНО: Упълномощаване на представители на ОИК Балчик да предоставят в Административен съд Добрич окомплектована преписка съгласно Разпореждане №960 от 30.10.2019 г.

 

На основание чл. 459, ал. 3 от ИК  ОИК – Балчик,

                                                 РЕШИ:

ОПРЕДЕЛЯ и УПЪЛНОМОЩАВА свои представители да предоставят в Административен съд Добрич окомплектована преписка, протоколи на СИК и бюлетините от гласуването на 27.10.2019г. съгласно Разпореждане №960 от 30.10.2019г. както следва:

  • Енчо Николов Стефанов – председател на ОИК Балчик,
  • Левоник Михран Санджякян – член на ОИК Балчик
  • Величка Стелиянова Касабова – член на ОИК Балчик

  

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Енчо Николов Стефанов

Секретар: Илияна Николаева Илиева

* Публикувано на 31.10.2019 в 19:11 часа

Календар

Решения

всички решения