Общинска избирателна комисия Балчик


РЕШЕНИЕ
№ 7-МИ
Балчик, 09.09.2023

ОТНОСНО: обявяване на населените места на територията на община Балчик, на които ще се произвеждат избори за кметове на кметсва едновременно с произвеждането на общите избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

На основание чл. 85, и чл. 87 от Изборния Кодекс във връзка с чл.14 от ЗАТУРБ след справка от съответното териториалното звено на ГД „ГРАО" в МРРБ, Общинска избирателна комисия Балчик,

РЕШИ:

Обявява населените места на територията на община Балчик с население над 100 души, в които ще се произвеждат избори за кметове на кметства при произвеждането на общите избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., както следва:

1. с. Безводица
2. с. Бобовец
3. с. Гурково
4. с. Дропла
5. с. Дъбрава
6. с. Змеево
7. с. Кранево
8. с. Кремена
9. с. Ляхово
10. с. Оброчище
11. с. Преспа
12. с. Рогачево
13. с. Сенокос
14. с. Соколово
15. с. Стражица
16. с. Царичино
17. с. Църква


Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

Председател: Красимир Василев Сребков

Секретар: Есин Юзеир Адил

* Публикувано на 09.09.2023 в 16:17 часа

Календар

Решения

  • № 195-МИ / 14.11.2023

    относно: Упълномощаване на членове на ОИК – Балчик, които да присъстват при отварянето на помещението, в което се съхраняват изборните книжа от местни избори 2023 г. и да придружат и осъществяват контрол над бюлетините до предаването им в ДАС

  • № 194-МИ / 08.11.2023

    относно: Упълномощаване на членове на ОИК – Балчик, които да присъстват при отварянето на помещението, в което се съхраняват изборните книжа от местни избори 2023 г. и да придружат и осъществяват контрол над бюлетините до предаването им в ДАС

  • № 193-МИ / 06.11.2023

    относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЦЪРКВА

всички решения