Общинска избирателна комисия Балчик


РЕШЕНИЕ
№ 163
Балчик, 03.11.2019

ОТНОСНО: Постъпил сигнал от Атанас Илиев Атанасов, представляващ Местна коалиция ВМРО (ГЕРБ, СДС)

 

В сигнала се твърди, че има нарушение на изборния процес в изборния ден, изразяващо се в провеждане на нерегламентирана предизборна агитация на територията на с. Оброчище кв. Младост, осъществявана от Джелал Фаик – гл.секретар и говорител на Главно мюфтийство. Към сигнала няма приложени доказателства относно твърденията.

С оглед на така постъпилият сигнал, представители на ОИК- Балчик извършиха проверка на място, при което се установи следното от фактическа страна:

След проведен разговор с жители на кв. Младост в с. Оброчище, се установи, че лицето Джелал Фаик не е посещавало посочения квартал в селото. Посетени са секции №080300026 и №080300027, за да се докажат твърденията на сигнала. В разговор с членовете на двете комисии става ясно, че Джелал Фаик е бил в района на двете изборни секции за кратко време преди обяд.

Съобразно така установената фактическа обстановка ОИК – Балчик направи следните изводи:

ОИК Балчик смята, че посочените в сигнала твърдения не могат да бъдат доказани при  проверката на представители на ОИК Балчик. 

Данните, описани в сигнала следва да бъдат проверени от друг компетентен орган, който да установи вида на извършените действия, на лице ли е нарушение на нормативен акт, включително и на Изборния кодекс.

Сигналът е допустим, но разгледан по същество – недоказан.

На основание чл. 87, ал.1, т.22 от Изборния кодекс,  Общинска избирателна комисия – Балчик

РЕШИ:

Оставя сигнал с вх. № 131/03.11.2019 г., подаден до ОИК – Балчик, подписана от Атанас Илиев Атанасов, представляващ Местна коалиция ВМРО (ГЕРБ, СДС) без уважение, като неоснователен и недоказан.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

Председател: Енчо Николов Стефанов

Секретар: Илияна Николаева Илиева

* Публикувано на 03.11.2019 в 17:26 часа

Календар

Решения

всички решения