Общинска избирателна комисия Балчик


РЕШЕНИЕ
№ 156
Балчик, 02.11.2019

ОТНОСНО: Регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа на Местна коалиция ВМРО (ГЕРБ,СДС) в изборите за общински съветници и кметове (ІІ тур) на 03 ноември 2019 г. в Община Балчик.

Постъпило е предложение на 01.11.2019 г. към вх. № 10/26.10.2019 г. от Димитър Веселинов Николов,  упълномощен представител на Местна коалиция  ВМРО (ГЕРБ,СДС) за регистрация на заместващи застъпници от Местна коалиция  ВМРО (ГЕРБ,СДС) в Община Балчик.

След извършена проверка ОИК-Балчик констатира, че за 3 (Три) броя заместващи застъпници са изпълнени изискванията на чл. 117 и чл. 118 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т.18,  във връзка  с чл.117, ал. 4 и чл. 118, ал. 2  от ИК и Решение № 1080-МИ/12.09.2019г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Балчик,

РЕШИ:

 

  1. РЕГИСТРИРА 3 броя ЗАМЕСТВАЩИ застъпници за Местна коалиция ВМРО (ГЕРБ,СДС), при провеждане на изборите за общински съветници и за кметове (ІІ тур) на 3 ноември 2019 г. в Община Балчик, както следва:

 

Заменени застъпници:

Име, презиме и фамилия

Фиджет НурхаятФикрет

Диян Маринов Тодоров

Иван Ангелов Илиев

                 Заместващи застъпници:

 

Име, презиме и фамилия

Пламен Костадинов Чобанов

Калоян Илиев Калоянов

Доротея Борисова Петрова

 

  1. ИЗДАВА удостоверения на регистрираните застъпници.
  2. ПУБЛИКУВА на интернет страницата на ОИК-Балчик регистър на застъпниците за Местна коалиция ВМРО (ГЕРБ,СДС) Община Балчик.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Енчо Николов Стефанов

Секретар: Илияна Николаева Илиева

* Публикувано на 02.11.2019 в 16:11 часа

Календар

Решения

всички решения